Chowanoke Descendants Community

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

268 Comments

Reply rardbrera
7:58 PM on November 12, 2019 
posso usare l'italiano or english
Reply ScottOxinc
1:28 PM on November 8, 2019 
?оже? б???, на ?оди?ел??ком ?об?ание п?еподава?ел? в??казал ли?но вам, ??о ? ва?его ?ебенка как п?авило б?ва?? п?облем? ? ?вн?ми ?з?ков?ми и ?е?ев?ми нав?ками. ?ли, возможно, в ?вое в?ем? ?азгова?ива? ? ?еб?нком о?ме?или ?л??айное заикание? ?? пон?ли ??о ??о нено?мал?но? ??ли ??о ?ак, ??о н?жно дела??? ??е де?и?ки ?азвива???? по ?азном?, и дл? кого-?о ??ан??о?ма?и? ? не???дн?? ?лов к ?о?о?о в??аженном? и г?амма?и?е?ки п?авил?ном? п?едложени? може? понадоби???? год/два,а о??ал?н?е по??и ??аз?( к 1 год?) на?ина?? без ?молка бол?а??. Тол?ко к п??и годам ди?? должен(на) име?? нав?к не ?ол?ко гово?и?? п?ими?ивн?е п?едложени?, ?о??о??ие из 2-3 ?лов, но и логи?но дела?? длинн?е в??ажени?. ?б?ледование п?о?е??ионал?м логопедом може? помо?? ?зна??, име???? ли ? ва?его ?кол?ника за???днени? в ?е?и. Kогопеди?е?кое зан??ие - ??о помо?? дл? о?новной ма??? ?еб?? ? на???ени?ми ?е?и и / или ?з?ка,или заде?жки п?и?и?е?кого ?азви?и?.
?е?кам може? по??ебова???? помо?? п?о?е??ионала логопеда по в?евозможн?м п?и?инам, н?жно нап?ави?? ва?его ?еб?нка к ?пе?иали???, е?ли: " ?ам или д??гим л?д?м ???дно пон??? ?ебенка. " ??е на?ина?? д?ма??, ??о ?ебенок млад?е, ?ем в?е они, по?кол?к? он пло?о гово?и?. " Ребенка обз?ва?? из-за ?ого, как он ?азгова?ивае?. " Ребенок п?име? на воо??жение мен??е ?лов, ?ем п?о?ие де?и ??ого воз?а??а.
???Ь??Ц? ??Ч???Я С???Р??? ??У?? поможе? ва?ем? ?ебенк? наве??и ?п?авк? ? ??Р. Сделай?е звонок нам, п?и?оди?е на п?обное зан??ие, и м? поможем ва?ем? ?ебенк?.

??и?ел? де?ек?олог
Reply DonaldDesia
8:35 PM on November 6, 2019 
herbal stop smoking https://zolpidemes.familybelle.com herbal immune booster
Reply AnthonCot
4:42 AM on October 27, 2019 
http://trezvyvoditel.flyland.ru/ ??езв?й води?ел?
Reply bbzSuenue
6:13 AM on October 11, 2019 
У на? в? найде?е ?одоп?овод дл? ??С, а ?акже биозаг??зка к?пи??, м? можем п?оизве??и ?б????ой??во ?кважин под кл??. ???ение а??езиан?ки? ?кважин, ?еологи?е?кое из??ение нед?, ?б?л?живание ?и??ем водо?набжени?.

У на? в? може?е к?пи?? ??????????Т??? ?С???? ? УТ?????Ц?Я, Сило?? дл? ??анени? ??п??и? п?од?к?ов, ?е?алка на заказ, Те?ми?е?ка? ???ка о?адков ??о?н?? вод, ?он??ол?н?е колод??, ?и??ова? заг??зка, ?омплек?? ?еаген?ного ?оз?й??ва (?РХ), ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ??ом??ленн?е ме?аллокон????к?ии, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?ид?о?лева?о?, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?алки, ?акладн?е, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ??? (комбини?ованн?й пе?ко-не??е?лови?ел?), ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?в???о?о?на? вак??мна? возд??од?вка, ?????????Т???У У??ановки ?ил???а?ии и п?едподго?овки, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе ?ло?а?ии.

? на?ей ?и?ме п?оек?и??е?, п?оизводи? ?иквида?и? ?кважин на вод?.

?ен??и??ги дл? обезвоживани? о?адка и блок биологи?е?кой заг??зки ббз 45 блок биологи?е?кой заг??зки
Reply MariaDruff
10:00 PM on October 8, 2019 
??иве???в?? ва?
?ок?о? по?ове?овала
???о?ай?ее ка?е??во лека???в


докон?ак?на? п?о?илак?ика ви? п?епа?а??
Reply Jamestilla
6:09 PM on August 27, 2019 
canadian medications no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmary without prescription
Reply SoviaVag
10:28 AM on August 22, 2019 
?де?? и ?ей?а? ?а??о?ов?е ??а????ки к?пи?? можно по ?ене ?о ?кидкой.
Reply Besse mat
12:10 PM on July 9, 2019